Tuesday, 21 April 2009

Sgwrs a chlonc yng Nghynhadledd y DemRhydds

Ac felly o'r diwedd dyma gyfweliadau Cymraeg o gynhadledd gwanwyn y Democratiaid Rhyddfrydol yng Nghaerdydd.

Fe ges i gyfle i sgwrsio ag Aelod Cynulliad Gogledd Cymru, Eleanor Burnham am gael ieuenctid i ymddiddori mewn gwleidyddiaeth. Bues i hefyd yn siarad efo'r Cyng. Aled Morris Jones - cadeirydd Cyngor Môn am Ewrop a phŵer niwclear.Dewi Dau

Share

No comments: