Thursday, 20 November 2008

Paul Flynn: arwr yr etholwr, gelyn y gwleidydd

Edrychwch ar Flog Paul Flynn (AS). Ar frig y 'dudalen groeso' mae dyfyniadau'n disgrifio natur gwaith yr AS. "Magnificently Rude"; "Enemy of the State"...

Disgrifiadau annymunol
am wleidyddion eraill sydd wrth wraidd y datganiadau hyn ond heddiw (ynteu ddoe?) mae dadl newydd wedi'i thanio am hawl y gwr bonheddig i wneud cyhuddiadau am ei gydweithwyr.

Felly:

A ddylai cynrychiolwyr etholedig gael yr hawl i siarad yn gwbl agored am eu cydweithwyr?


Mae stori Paul Flynn yn pryfocio dadl ddiddorol am hawliau a dyletswyddau y personoliaethau hynny yr ydym yn eu hethol i'n cynrychioli. A all unrhyw sefydliad wleidyddol weithio'n hollol effeithiol heb god answyddogol o ymddygiad ble mae pob Aelod Seneddol/Cynulliad yn cydnabod ei gyfrifoldebau i'w cyd-etholedig yn ogystal a'i etholaeth? Pe bawn ni'n clywed am bob sgandal fechan ac am bob camgym feddwol sy'n digwydd yng nghoridorau mwyaf pwerus a dylanwadol cymdeithas, ni fyddai unrhyw ddatblygiad neu freuddwyd wleidyddol yn cael ei gwireddu.


Wrth gwrs ar y llaw arall, gellir dadlau bod dyletswydd ar ein swyddogion etholedig i ddatgelu diogi, anallu a gwendidau'r sawl sy'n methu a chyrraedd y safonau a'u gosodwyd ar adeg etholiad. Yn ôl y dehongliad hwn, aberth er lles gonestrwydd ydy 'cosb' ariannol Aelod Seneddol Gorllewin Casnewydd.


Beth yw eich barn chi?


Dewi Dau

No comments: