Thursday, 5 February 2009

Menna Machreth yn Mynnu Mwy

Yn dilyn "diwrnod hanesyddol i'r iaith" ges i sgwrs efo Menna Machreth, cadeirydd Cymdeithas yr Iaith. Fe gawsom ni gyfle i drafod ymateb CYI at gynnwys yr LCO ac fe rannodd Menna ei gobeithion ar gyfer dyfodol yr iaith Gymraeg.

Hoffwn i ymddiheuro am ansawdd y recordiad: roedd Menna ar drên ar ei ffordd adref o Ferthyr ble y cyhoeddwyd yr LCO iaith ddydd Llun.Diolch i Menna am roi o'i hamser.

Dewi Dau

Share

No comments: