Sunday, 15 February 2009

yr LCO iaith - eich barn chi

Gobeithio eich bod oll wedi mwynhau'r gem ddoe!

Dyma ganlyniad terfynol ein pol opiniwn ar yr LCO iaith:

Mae'r LCO iaith yn rhy pell-gyrhaeddiol - 1 pleidlais
Nid yw'r LCO yn mynd yn ddigon pell - 17
Nid dyma'r amser i fod yn trafod y pwnc hwn - 3

Dyna'r ffigurau. Cewch chi benderfynu sut mae eu dadansoddi!

Diolch i chi am daro'ch pleidlais.

Dewi Dau

Share

No comments: