Friday, 22 May 2009

Politics Cymru in UK Political First...we think! Buddugoliaeth Gwleidyddol i Politics Cymru...ni'n meddwl!

On Tuesday the 26th May Politics Cymru will be participating in what is believed to be the UK's first political Twitterview (or Twinterview). This is an interview carried out in public on the microblogging site, Twitter.

All questions and answers will have to be less than 140 characters in length.

The only known example of such an event saw George Stephanopoulos of CNN 'twitterview' Senator John McCain two months ago.

Politics Cymru's Twitterview will be with Plaid Cymru MEP, Jill Evans. You can follow the historic event live by logging onto www.twitter.com and following Politics Cymru and EuroPlaid.

A second Twitterview has also been scheduled for 2pm on Wednesday with the Welsh Liberal Democrats' lead candidate in the forthcoming elections, Alan Butt Philip.

The Three Dewis

---------------------

Dydd Mawrth y 26ain o Fai bydd Politics Cymru yn cymryd rhan mewn Twitterweliad. Credir taw dyma'r cyfweliad cyntaf o'i fath ym Mhrydain. Cynhelir y cyfweliad yn gyhoeddus ar y wefan meicroflogio, Twitter.

Bydd yn rhaid i bob cwestiwn ac ateb fod yn llai na 140 llythyren o hyd.

Twitterweliad George Stephanopoulos gyda'r Seneddwr John McCain deufis yn ôl yw'r unig enghraifft gwybyddus o'r fath yma o gyfweliad.

ASE Plaid Cymru, Jill Evans fydd yn cael ei chyfweld gan Politics Cymru. Gallwch ddilyn y digwyddiad hanesyddol drwy ymweld â
www.twitter.com a chlicio i ddilyn Politics Cymru a EuroPlaid.

Mae Twitterweliad arall hefyd wedi ei threfnu â phrif ymgeisydd y Demcratiaid Rhyddfrydol yng Nghmyru yn etholiadau Ewrop,
Alan Butt Philip ar gyfer 2yh ddydd Mercher.

Y Tri Dewi

Share

1 comment:

Sweet and Tender Hooligan said...

Sounds cool - will check it out.

M