Monday, 8 June 2009

Parti Plaid - sgwrs efo IWJ a Jill Evans

Un sedd yn unig gawson nhw ond heddiw roedd byddin y Blaid allan i ddathlu ei llwyddiant yn yr etholiadau Ewropeaidd.

Roedd y baneri allan a Ieuan Wyn Jones yn wen o glust i glust wrth gyflwyno tusw lliwgar iawn o flodau i ASE Plaid Cymru, Jill Evans.

Mi fues i’n siarad efo’r ddau ohonyn nhw wedi i’r dathliad ddod i ben.

Dyma'r sgwrs efo arweinydd Plaid Cymru, Ieuan Wyn Jones. Fe ddechreuais i drwy ofyn iddo am ei ymateb i ganlyniadau'r etholiadau:A dyma ddywedodd Jill Evans wrtha'i pan ofynais i iddi hithau am ei hymateb:Dewi Dau

Share

No comments: